Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

S5 wpisana do Rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, S5 zostaje wpisana do wykazu autostrad i dróg ekspresowych.

www.gddkia.gov.pl