Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Wstępna koncepcja Studium Korytarzowego A4 Wrocław-Krzyżowa i S5 Sobótka–Bolków.

Wykonana została wstępna koncepcja Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków (określenie lokalizacji możliwych korytarzy), uwzględniająca wzajemne oddziaływanie dróg: A4, S5 i S8 Wrocław-Kłodzko.

www.gddkia.gov.pl