Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Przedłużono termin składania ankiet!

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa (COVID-19), zostaje przedłużony termin składania ankiet dot. przebiegu korytarzy do 17.04.2020 r.

www.gddkia.gov.pl