Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Planowane posiedzenie ZOPI

Planowane posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) odbędzie się 9 lipca 2020 roku. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa (COVID-19) ZOPI będzie prowadzone zdalnie w aplikacji Teams.

www.gddkia.gov.pl