Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Posiedzenie Zespołu Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniach 9 i 22 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla opracowania pn. Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno – Ekonomiczno – Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków, podczas którego ustalono, że do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego proponowane są warianty przebiegu A4 Wrocław-Krzyżowa i S5 Sobótka -Bolków w kombinacji II i kombinacji IV.

www.gddkia.gov.pl