Posiedzenie Zespołu Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych

W dniach 9 i 22 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla opracowania pn. Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno – Ekonomiczno – Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków, podczas którego ustalono, że do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego proponowane są warianty przebiegu A4 Wrocław-Krzyżowa i S5 Sobótka -Bolków w kombinacji II i kombinacji IV.
Czytaj ...

Planowane posiedzenie ZOPI

Planowane posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) odbędzie się 9 lipca 2020 roku. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa (COVID-19) ZOPI będzie prowadzone zdalnie w aplikacji Teams.
Czytaj ...

Nowe prezentacje

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Spotkania” zostały umieszczone prezentacje oraz ulotki informacyjne dedykowane dla powiatów: jaworski, legnicki, świdnicki, bolesławiecki oraz lubiński. Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz wniesienie ewentualnych uwag do przedstawionych korytarzy za pomocą dostępnych ankiet.
Czytaj ...

Uwaga!

W związku z panującą sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, spotkania które zostały zaplanowane w Gminach i Starostwach w dn. 13 - 18.03.2020r. zostają odwołane i odbędą się w innym terminie.
Czytaj ...

Zmiana terminów wstępnych spotkań informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych planowane spotkania informacyjne dot. prezentacji wstępnych wariantów przebiegów korytarzy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa oraz drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8) –Bolków (S3) uległy zmianie. Za wszelkie problemy związane ze zmianami, serdecznie przepraszamy. Tu znajdziesz aktualny terminarz spotkań
Czytaj ...