Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Parametry techniczne

ZAŁOŻONE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ AUTOSTRADY A4:

• Klasa techniczna – A
• Prędkość projektowa – 120 km/h
• Prędkość miarodajna – 130 km/h
• Projektowany przekrój – 2×3
• Szerokość pasa ruchu – 1×3,50m (pas ruchu wewnętrzny) + 2×3,75 m (pasy ruchu skrajne)
• Szerokość pasa dzielącego – 5,00 m (w tym opaski 2×0,50m)
• Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m
• Szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25 m
• Pochylenie poprzeczne jezdni – 2,50 %
• Skrajnia pionowa – 5,00 m
• Nośność – 115 kN/oś
• Nawierzchnia trasy głównej – rozwiązanie wariantowe: nawierzchnia z beton cementowy, nawierzchnia bitumiczna
• Powiązanie z innymi drogami tylko poprzez węzły
ZAŁOŻONE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI EKSPRESOWEJ S5:
• Klasa techniczna – S
• Prędkość projektowa – 100 km/h
• Prędkość miarodajna – 110 km/h
• Projektowany przekrój – 2×2
• Szerokość pasa ruchu – 2×3,50m
• Szerokość pasa dzielącego – 5,00 m (w tym opaski 2×0,50m)
• Szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m
• Szerokość poboczy gruntowych – min. 0,75 m
• Pochylenie poprzeczne jezdni – 2,50 %
• Skrajnia pionowa – 5,00 m
• Nośność – 115 kN/oś
• Nawierzchnia trasy głównej – rozwiązanie wariantowe: nawierzchnia z beton cementowy, nawierzchnia bitumiczna
• Powiązanie z innymi drogami tylko poprzez węzły

www.gddkia.gov.pl