Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Parametry techniczne

ZAŁOŻONE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ AUTOSTRADY A4:

 • Klasa techniczna – A
 • Prędkość projektowa – 120 km/h
 • Prędkość miarodajna – 130 km/h
 • Szerokość pasa ruchu – 3×3,75 m
 • Szerokość pasa dzielącego – 5,00 m (w tym opaski 2×0,50m)
 • Szerokość pasa awaryjnego –  3,00 m
 • Szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25 m
 • Pochylenie poprzeczne jezdni – 2,50 %
 • Skrajnia pionowa – 5,00 m
 • Nośność – 115 kN/oś
 • Nawierzchnia trasy głównej – rozwiązanie wariantowe: nawierzchnia z beton cementowy, nawierzchnia bitumiczna
 • Powiązanie z innymi drogami tylko poprzez węzły

www.gddkia.gov.pl