Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Schematy

Studium Korytarzowe rozbudowy/budowy autostrady A4 uwzględnia trzy niżej wymienione warianty:

Wariant I – Rozbudowa istniejącej autostrady od węzła Wrocław Wschód (bez węzła) do w. Krzyżowa (bez węzła) o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nową nitkę, rozbiórka starej nawierzchni (dwóch istniejących jezdni) i budowa w tym miejscu drugiej nowej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny); wariant przedstawiono w jednym korytarzu;

Wariant II – Budowa autostrady A4 o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od okolic węzła Wrocław Wschód do węzła z  istniejącą A4 na wysokości Legnicy i  rozbudowa autostrady A4 po śladzie istniejącym na odc. Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1); wariant przedstawiono w trzech korytarzach;

Wariant III – Budowa autostrady A4 o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od okolic węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa (bez węzła); wariant przedstawiono w trzech korytarzach;

Mapy – SK

Wstępne korytarze planowanej autostrady A4.

Plan orientacyjny WI oraz WII

Plan orientacyjny WIII

www.gddkia.gov.pl