Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Spotkania

W związku z realizacją zadania „Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa”, Wykonawca w dniach 9-12 marca 2020 r. przeprowadził spotkania informacyjne dla władz samorządowych oraz mieszkańców gmin i powiatów, przez które przechodzą planowane korytarze autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5. Celem spotkań była prezentacja przygotowanych wstępnych korytarzy przebiegu autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków wraz z ich omówieniem.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wymagań projektowych, parametrów technicznych projektowanych dróg oraz innych kluczowych elementów Studium Korytarzowego. Następnie Wykonawca zaprezentował plany orientacyjne z proponowanymi przebiegami korytarzy na terenie poszczególnych gmin i powiatów.

Prezentowane na spotkaniach informacyjnych materiały oraz broszura informacyjna dostępne są do pobrania poniżej.

Prezentacja multimedialna:

 1. Powiat oławski <plik do pobrania>
 2. Powiat strzeliński <plik do pobrania>
 3. Powiat wrocławski <plik do pobrania>
 4. Powiat średzki <plik do pobrania>
 5. Powiat złotoryjski <plik do pobrania>

Broszura informacyjna:

 1. Powiat oławski <plik do pobrania>
 2. Powiat strzeliński <plik do pobrania>
 3. Powiat wrocławski <plik do pobrania>
 4. Powiat średzki <plik do pobrania>
 5. Powiat złotoryjski <plik do pobrania>

Ostatnim elementem każdego ze spotkań był czas na dyskusję. Samorządy oraz mieszkańcy poszczególnych gmin i powiatów mogli przedstawić swoje opinie na temat prezentowanych materiałów zarówno w trakcie spotkań jak i poprzez ankiety, które udostępnił Wykonawca. 

Prezentacja oraz ulotka informacyjna dedykowana dla powiatów: jaworski, legnicki, świdnicki, bolesławiecki oraz lubiński.

Prezentacja multimedialna:

 1. Powiat jaworski <plik do pobrania>
 2. Powiat legnicki <plik do pobrania>
 3. Powiat świdnicki <plik do pobrania>
 4. Powiat bolesławiecki <plik do pobrania>
 5. Powiat lubiński <plik do pobrania>

Broszura informacyjna:

 1. Powiat jaworski <plik do pobrania>
 2. Powiat legnicki <plik do pobrania>
 3. Powiat świdnicki <plik do pobrania>
 4. Powiat bolesławiecki <plik do pobrania>
 5. Powiat lubiński <plik do pobrania>

Uwaga!

Ankietę należy przesłać do dnia 17.04.2020 r. na adres mailowy Wykonawcy: recepcja@wyginternational.pl oraz adres mailowy GDDKiA Oddział we Wrocławiu: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl