Studium Korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną
rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

Zaawansowanie prac projektowych

Wykonana została wstępna koncepcja Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków (określenie lokalizacji możliwych korytarzy), uwzględniająca wzajemne oddziaływanie dróg: A4, S5 i S8 Wrocław-Kłodzko. Planowane przebiegi korytarzy A4 i S5 będą prezentowane podczas spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, które odbędą się w marcu 2020r. 

www.gddkia.gov.pl